Torza

Verkopen
WMS

De module Verkopen van het Torza ERP-pakket is een krachtige tool voor bedrijven in verschillende branches, waaronder las- en constructiebedrijven, machinefabrieken, slitters / decoilers, conserveerders en gieterijen. Deze module ondersteunt het complete verkoopproces, van het aanvragen van een offerte tot het afleveren van de producten bij de klant. Hieronder worden de belangrijkste functies van de module Verkopen uitgelegd en hoe deze specifiek relevant zijn voor elk van de genoemde branches.

Offerte

De module Verkopen biedt de mogelijkheid om snel en eenvoudig offertes aan te maken en te versturen naar potentiële klanten. Hierbij kan worden gekozen uit verschillende prijs- en kortingsstructuren, waarbij er rekening wordt gehouden met eventuele staffelkortingen en andere afspraken met de klant. In het geval van een offerte voor een las- en constructiebedrijf kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke specifieke lasmethodes er worden gebruikt en welke certificeringen de producten hebben. Voor machinefabrieken kan het belangrijk zijn om specifieke technische specificaties te vermelden.

Orderbevestiging

Zodra een offerte door de klant wordt geaccepteerd, kan deze worden omgezet in een orderbevestiging. Deze bevestiging vormt de basis voor de verdere afhandeling van de order. In de orderbevestiging worden alle afspraken vastgelegd, zoals de afleverdatum en de betalingsvoorwaarden. Voor slitters / decoilers bedrijven kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om specifieke eisen te vermelden ten aanzien van de afmetingen van de rollen.

Calculatie

In de module Verkopen is ook een uitgebreide calculatiemodule opgenomen. Hiermee kunnen bedrijven snel en nauwkeurig berekenen wat de kostprijs van een product is. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor gieterijen, waarbij de kostprijs sterk afhankelijk is van de gebruikte grondstoffen en energiekosten.

Maak nu gebruik van Torza ERP om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Halffabrikaten

In de module Verkopen kunnen ook halffabrikaten worden geregistreerd. Dit zijn producten die nog niet volledig gereed zijn, maar waarvan de verdere afwerking nog moet plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn voor conserveerders, waarbij het conserveren van een product pas gebeurt nadat het is afgeleverd bij de klant.

HS-codes

De module Verkopen biedt ook de mogelijkheid om HS-codes te registreren. Dit zijn internationaal geldende codes waarmee producten worden geclassificeerd voor de douane. Voor bedrijven die internationaal opereren, zoals machinefabrieken en gieterijen, is dit van groot belang omdat het de afhandeling van de douaneformaliteiten vereenvoudigt.

Grootboeknummers

Tot slot biedt de module Verkopen de mogelijkheid om grootboeknummers te registreren. Dit zijn nummers waarmee kosten en opbrengsten worden geboekt in de financiële administratie. Voor alle genoemde branches is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld las- en constructiebedrijven inzicht krijgen in welke projecten winstgevend zijn en welke niet. Machinefabrieken kunnen op basis van de grootboeknummers inzicht krijgen in welke producten het meest bijdragen aan de omzet. Voor conserveerders kan het van belang zijn om inzicht te krijgen in welke producten de meeste kosten met zich meebrengen, zodat deze kunnen worden geoptimaliseerd. Gieterijen kunnen op basis van de grootboeknummers bijvoorbeeld inzicht krijgen in de verhouding tussen de kosten van grondstoffen en energie en de opbrengsten van de verkochte producten. Door deze informatie inzichtelijk te maken en te analyseren, kunnen bedrijven betere beslissingen nemen en hun bedrijfsprocessen optimaliseren.

Screenshots en video's

Klik op de afbeeldingen en video’s om het zo te vergroten.

Meer informatie?

Wil je meer informatie, een offerte of heb je een algemene vraag? Neem dan nu contact met ons op. 

Modulaire opbouw ​​

Torza ERP is volledig schaalbaar en aanpasbaar, waardoor het geschikt is voor bedrijven van elke omvang en met verschillende operationele behoeften. Het kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bedrijf, waardoor het een flexibele oplossing is die kan groeien en evolueren met het bedrijf.  

De meest onderscheidende modules van Torza ERP en WMS software voor de serieproductie

Artikelbeheer

ERP
WMS

Calculatie

ERP

Certificaten

ERP
WMS

Grondstoffenbeheer

ERP

Halffabricaten

ERP

Voorraadbeheer

ERP
WMS

Meer onderdelen van Torza ERP en WMS software voor serieproductie

Exporteren data

ERP
WMS