Torza

Overzicht modules

De hier vermelde modules is een greep uit wat wij op dit moment beschikbaar hebben. Elke module wordt bij u besproken en naar uw wensen aangepast.

Zoekt u een oplossing welke hier niet staat vermeld, geen nood, waarschijnlijk hebben wij al iets gelijkswaardigs gemaakt, neem vrijblijvend contact met ons op.

 • Agenda Een agenda waar iedereen afspraken in kan plaatsen en waar acties in worden vermeld vanuit andere modules binnen Torza
 • Terugbel verzoeken Niet meer vergeten om iemand terug te bellen voor een item voor jezelf of een collega aan te maken
 • Taken Alle taken netjes overzichtelijk en opvolgen
 • Relatiebeheer Alle gegevens van relaties staan hier in verwerkt, maar ook de diverse contactpersonen en afleveradressen
 • Dossiers Alle lopende en afgeronde zaken netjesoverzichtelijk, per dossier alle informatie bij elkaar inclusief bestandsbeheer
 • Calculaties Uw calculatie, met de hand ingegeven tot geautomatiseerde importfuncties vanuit bijvoorbeeld Exel, Lantek, ProFirst etc.
 • Offertes Uw offerte netjes uitgewerkt inclusief alle aanvullende informatie
 • Orderbevestigingen De orderbevestiging overzichtelijk en inclusief alle aanvullende informatie
 • Facturatie Uw afgeronde order direct factureren in een conforme opmaak
 • Checklisten In de fabriek toch informatie op papier? Dat kan met de checklisten welke automatisch worden gegeneerd.
 • Vrachtbrieven Per zending een duidelijke vrachtbrief
 • Aanvragen Uw externe aanvragen duidelijke geformuleerd
 • Bestellingen Bestellingen overzichtelijk en opvolgbaar
 • Plaatregistratie Elke plaat netjes verwerkt inclusief certificaat en extra direct zichtbare informatie zoals CE en het koolstofequivalent
 • Profielregistratie Idem als bij platen met dan voor profielen, zoals strippen, hoeklijnen, kokers etc.
 • Planning Planning op plaat of productniveau, geheel inzichtelijk wat wanneer te doen en wat de machinebezetting is
 • Magazijn Alle slijtdelen en gereedschappen in kaart en direct uw bestellingen vormgeven naar de leveranciers
 • Documenten Aanvullende documenten zoals manuals etc op 1 digitale plek verzameld
 • Machines Machinestoringen netjes verwerkt in een logboek, maar ook periodiek onderhoud hierin verwerkt
 • Personeelszaken Van legitimatiebewijzen tot urenregistratie
 • ISO documenten Afwijkingsformulieren, werkplekinspecties, leveranciersbeoordelingen, functioneringsgesprekken, ongevalsregistratie, toolbozen, verbeterpunten etc.
 • Debiteuren en crediteuren beheer Compleet beheer inclusief het versturen van betalingsherinneringen, eventueel gekoppeld aan een ander boekhuid pakket zoals Exact, SnelStart, Twinfiield etc.
 • Webshop Webshop gekoppeld aan Torza voor directe verwerking van online bestellingen
 • Zo zijn er vele mogelijkheden, geheel passend voor uw organisatie
Deze bedrijven gebruiken het Torza ERP systeem of standalone modules alles aanvulling op een ander pakket