Torza

Torza

Torza is een op de metaalverwerkende branche gericht ERP pakket. Van relatiebeheer en calculaties tot plaatregistratie met attestenbeheer en facturatie met daarin ook ISO en EN 1090 verwerkt. Indien gewenst natuurlijk want Torza is modulair opgebouwd en per installatie wordt gekeken welke modules er nodig zijn, andere modules kunnen later simpel alsnog worden geïntegreerd.

Historie

De eerste stappen voor het op metaalverwerkende bedrijven gerichte ERP pakket Torza zijn door Mark Ruiter gezet in 2010 bij zijn toenmalige werkgever. Door te ontwikkelen vanuit een productieomgeving en daar alles op af te stemmen ontstaat een uniek systeem wat zich door de pragmatische benadering onderscheid t.o.v. andere ERP systemen welke vooral zijn ontwikkeld door personen met slechts een IT achtergrond en die niet weten welke zaken juist van belang zijn binnen een digitale omgeving.

Het op grotere schaal beschikbaar stellen van dit systeem heeft vertraging opgelopen door het feit dat Mark Ruiter tussendoor zelf een snijbedrijf heeft gehad. Voor dit snijbedrijf heeft hij dit systeem verder ontwikkeld tot de leidraad binnen de onderneming. Van relatiebeheer en calculaties tot plannen en plaatregistratie maar ook de facturatie tot aan BTW aangifte. Voor het gemak ook de urenregistratie en ISO formulieren.

Intuïtieve user interface

Torza beschikte over een uitermate vriendelijk intuïtieve user interface. Via een menu zijn alle modules makkelijk te vinden en de input en edit velden zijn zeer gebruikersvriendelijk.

Bewerken
Via de knop kan er een nieuw item worden toegevoegd, probeer het maar eens.
Als er gegevens kunnen worden gewijzigd is dit zichtbaar door een stippellijn onder de bewuste tekst. Het kan zijn dat de bewerkmodus eerst moet worden ingeschakeld via de knop op de bewuste pagina.

Formulieren
Aan de layout van de velden in de formulieren is te zien of de inhoud correct is of niet. Zolang niet alle verplichten velden zijn ingevuld of als er een foutieve waarde is opgegeven kan het formulier niet worden verstuurd.

In principe is het niet de bedoeling dat er gegevens uit het syteem worden verwijderd. As alternatief kunnen gegevens vaak als inactief worden aangemerkt of verdwijnen ze vanzelf nadat een taak is afgerond, dan zijn ze geacrchiveerd en daardoor altijd later nog wel beschikbaar.
Indien er via een popupscherm een actie kan worden uitgevoerd en dit icoon staat linksonder in dit scherm dan kan deze wel worden verwijderd.

Deze bedrijven gebruiken het Torza ERP systeem of standalone modules alles aanvulling op een ander pakket