Introductie

De eerste stappen voor het Torza ERP pakket zette Mark Ruiter in 2010. Bij zijn toenmalige werkgever ontwikkelde hij het systeem vanuit en afgestemd op een productieomgeving.
Deze pragmatische benadering onderscheidt het Torza ERP pakket van andere ERP systemen. In de tijd dat Mark Ruiter zijn eigen snijbedrijf had, ontwikkelde hij het systeem tot de leidraad binnen de onderneming.

Torza

De afgelopen jaren stonden in het teken van het finetunen van het hele pakket. Inmiddels werken er verschillende kleine en middelgrote ondernemingen met het Torza ERP pakket. Alles is klaar om het klantspecifiek uit te bouwen.
Het pakket wordt niet enkel ingezet voor complete ERP oplossingen maar ook voor bijvoorbeeld tools voor machineconfiguratie en diverse oplossingen voor het runnen van een webshop.

Welke informatie kunt u hier vinden

Alle informatie over de modules in dit ERP systeem zijn bedoeld als leidraad. Wij maken geen standaard pakketten. Elke module wordt geheel naar wens ingericht en zal volgens uw wensen communiceren met andere modules binnen het Torza ERP systeem. Hier worden de meest voorkomende modules omschreven. Wanneer er een bepaald onderdeel niet tussen staat, betekent dit dus niet dat het niet mogelijk is. Wij schrijven veel modules op verzoek van onze klanten.

Doel

Het Torza ERP systeem maximaliseert de productiviteit van organisaties, beheerst kosten en voldoet aan klantwensen. Torza realiseert dit door de automatische afhandeling van administratieve en financiële bedrijfsprocessen onder te brengen in één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem. Deze geïntegreerde automatiseringsoplossing staat bekend als ‘ERP software’. Deze software is geschikt voor iedere bedrijfsgrootte en branche.

Toepassing

Het Torza ERP systeem brengt alle logistieke, financiële en administratieve gegevens onder in één centraal systeem. Dat maakt uw organisatie efficiënter, sneller en flexibeler. Het toepassen van de Torza ERP software zorgt voor een betere beheersing van het bedrijfsproces, kortere orderdoorlooptijden, meer klantgerichtheid, minder voorraadkosten en een hogere servicegraad. In het Torza systeem heeft u inzicht in alle relevante bedrijfsinformatie die uw organisatie verder op weg helpt.

Modulair

Het Torza ERP systeem is modulair opgebouwd. Daarmee is het mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van of het hele bedrijf te automatiseren. Deze modules zijn deels standaard en daarmee geschikt voor elke onderneming. Daarnaast zijn ze ook geënt op de behoeften binnen specifieke marktsegmenten. Het Torza ERP systeem bestaat uit meerdere toepassingen die elk een eigen taak hebben. Dat kan een financiële, administratieve of informatieve taak zijn. Het systeem slaat alle informatie uit die verschillende onderdelen van het bedrijf in dezelfde database op. Het alternatief is dat u voor elk onderdeel een aparte applicatie met eigen software in gebruik moet nemen. Dat is omslachtig, duur en inefficiënt te noemen. Het levert meer werk en kosten op, omdat de onderdelen niet ‘zomaar’ met elkaar kunnen communiceren.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Beveiliging

Het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie is belangrijk. De server waarop het Torza systeem draait is daarom uitgerust met een SSL certificaat. Dit is een beveiligde verbinding die herkenbaar aan ‘https://’ aan het begin van een URL. Daarnaast wordt aan de rechterkant van de browser een afbeelding getoond met een hangslotje.

Torza
Torza

HTTPS, ook wel: HyperText Transfer Protocol Secure, is een uitbreiding op het HTTP-protocol. Het zorgt voor een veilige uitwisseling van gegevens, doordat deze versleuteld worden. Op deze manier wordt het voor een buitenstaander onmogelijk om te weten welke gegevens verstuurd worden. HTTPS wordt veel gebruikt bij betalingstransacties, internetbankieren en bij uitwisseling en opslag van privacygevoelige informatie. Dit kan gaan om een naam, adres, geboortedatum en andere persoonsgegevens.
Een HTTPS-verbinding is een TLS-verbinding met daarin een normale HTTP-verbinding. De TLS-verbinding versleutelt hierbij het HTTP-verkeer. Hierdoor valt dit verkeer, wanneer het onderschept wordt, niet uit te lezen zonder het encryptiealgoritme te kraken. Normaal HTTP-verkeer wordt echter als versleutelde tekst over de verbinding verstuurd, waardoor het zonder te kraken uit te lezen valt wanneer het onderschept wordt.

Per klant richten wij een eigen serveromgeving in. Deze omgeving is, met uitzondering van de door u opgegeven IP-adressen, niet te bereiken. Hierdoor kan een eventuele kwaadwillende zelfs geen poging doen uw gegevens te onderscheppen, omdat hij simpelweg geen ‘rijbaan’ naar uw server heeft. Wanneer u vanaf meerdere IP-adressen in wil loggen, kunnen wij werken met een tweetrapsverificatie.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Menu

De modules binnen het Torza ERP systeem worden bezocht vanuit het hoofdmenu aan de linkerkant van elk scherm. Uiteraard op voorwaarde dat de gebruiker toegang tot deze module heeft.

Submenu

Wanneer er een submenu bij een onderdeel aanwezig is, is dat te zien aan het icoon. Deze vouwt, na klikken, open zoals bij dossiers in het onderstaande voorbeeld. Hierna kan een item uit dit submenu gekozen worden.

Acties zichtbaar

In het menu is ook direct zichtbaar welke onderdelen aandacht nodig hebben. Dit is te zien aan het icoon of een label met een getal. Dit getal staat voor het aantal te ondernemen stappen. Dit wordt door ons klantspecifiek uitgewerkt.

In dit voorbeeld:

 • Taken het aantal openstaande taken van deze gebruiker
 • Dossiers de optelling van de items vermeld in het submenu
 • Lopend aantal opdrachten waarvan de leverdatum verstreken is
 • Bevestigen het aantal opdrachten dat nog bevestigd moet worden
 • Afgerond het aantal te factureren projecten
 • Bestellingen het aantal uitstaande bestellingen
 • Projectcertificering er missen bepaalde gegevens voor lopende projecten
 • Personeelszaken er zijn één of meerdere items verlopen of niet volledig

Torza

Snelle toegang

Er kan ook worden gekozen voor een alternatief menu om bepaalde pagina's te benaderen.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Invoer

Ons Torza ERP pakket is een zeer gebruiksvriendelijk pakket. Na een korte instructie wijzen veel functies en mogelijkheden zich vanzelf. Hieronder vindt u een uitleg van enkele knoppen om u een indruk te geven van de eenvoudige werking.

Help

Hulp nodig? Wanneer u met uw muis op dit teken staat, verschijnt er een overzicht met de mogelijkheden van de betreffende pagina.

Bewerken

De knop Gegevens wijzigen is mogelijk wanneer er een stippellijn onder de bewuste tekst staat. Het kan zijn dat hiervoor eerst de bewerkmodus moet worden ingeschakeld. Dit gaat via de knop op de pagina.

Torza

Formulieren

Aan de lay-out van de velden in de formulieren is te zien of de inhoud correct is ingevuld. Zolang niet alle verplichte velden zijn ingevuld of als er een foutieve waarde is opgegeven kan het formulier niet worden verstuurd.
Tip: klik op de velden voor datum- en tijdweergave.

Verwijderen

In principe is het niet de bedoeling dat er gegevens uit het systeem worden verwijderd. Als alternatief kunnen gegevens als inactief worden aangemerkt. Daarnaast verdwijnen ze vanzelf nadat een onderdeel is afgerond. De gegevens worden dan gearchiveerd en zijn daarmee later nog wel beschikbaar. Er kunnen wel definitief gegevens worden verwijderd wanneer er via een pop-upscherm een actie wordt uitgevoerd en daarbij dit icoon staat.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Talen

Voor zowel nationaal als internationaal opererende bedrijven is de beschikbaarheid van andere talen interessant. De taalkeuze is namelijk per gebruiker in te stellen. Het is ook mogelijk om documenten automatisch in de juiste taal voor úw klant weer te geven en te versturen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in het Nederlands het gehele Torza systeem gebruiken maar ontvangen uw Duitse klant de orderbevestigingen, factureren etc. in het Duits.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Zoeken en filteren

Hoe groter de database, hoe lastiger het wordt om bepaalde informatie terug te vinden. Daarom hebben wij per module diverse zoekfuncties en filters ontwikkeld.

Zoeken

Bovenaan elke tabel staat een zoekbalk waarin een zoekterm kan worden opgegeven. De pagina wordt dan opnieuw geladen met de waarde(n) die voldoen aan de opgegeven zoekterm.

Sorteren

De icoontjes staan aan de bovenkant van elke tabel. Ze staan voor het op- en aflopend sorteren van de kolommen van deze tabel. Door hierop te klikken worden de huidige gegevens in een kolom opnieuw gesorteerd.

Torza

Vaste filters

Voor iedere module kunnen ook vaste filters in de code worden verwerkt. Bijvoorbeeld om alleen projecten weer te geven die op dat moment lopen of die om een andere actie vragen.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Instellingen

Het Torza ERP pakket onderscheidt twee soorten instellingen. Aan de ene kant zijn er instellingen die een gebruiker niet mag aanpassen. Deze garanderen de goede werking van het hele systeem. De instellingen die een gebruiker wel mag aanpassen, worden op een simpele manier verwerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Gebruikers

Met het Torza ERP systeem heeft u de mogelijkheid om oneindig veel gebruikers aan te maken. U betaalt niet per gebruiker, dat is niet ons verdienmodel. Wij zetten voor u een pakket neer waarbij u zelf ongelimiteerd gebruikers met verschillende rechten aan kan maken en beheren.

Rechten per gebruiker

Iedere gebruiker krijgt zijn of haar eigen inlogcode met daaraan gekoppelde rechten. Er zijn verschillende type gebruikers mogelijk. Wij stemmen met u af welke types met welke rechten dit worden. Op deze manier heeft u zelf controle over wie wat mag zien en uitvoeren. Dit kan per pagina en per bewerking worden geregeld. U kunt zoal denken aan:

 • Beheerder deze gebruiker heeft toegang tot het gehele systeem
 • Administratie deze gebruiker kan alleen de inkomende + uitgaande facturen en bestellingen zien en verwerken
 • Werkvoorbereider deze gebruiker kan alle taken uitvoeren, behalve de financiële
 • Werkplaats Toegang tot de planning, bestellingen, plaatregistratie en werkuren registreren.
 • Schoonmaker deze gebruiker kan alleen de gewerkte uren invullen.
 • En vele andere mogelijkheden.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Bestandsbeheer

Het Torza ERP systeem biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een modulair bestandssysteem om alle informatie te centraliseren. Dit systeem wordt op diverse vlakken geïntegreerd. Hier kunnen files snel worden geplaatst en verder verwerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Represenatieve e-mails

Via het Torza ERP systeem kunnen e-mails worden verstuurd. Denkt u bijvoorbeeld aan offertes, facturen en andere informatie. Het systeem genereert representatieve HTML e-mails met daarin de informatie van één of meerdere PDF files. De opmaak van deze e-mails wordt met u afgestemd, zodat deze overeenkomt met uw huisstijl of andere wensen en eisen..

Intuïtieve interface

Voor het versturen van een e-mail genereert Torza op basis van vastgelegde instellingen een interface. De velden in deze interface worden gevuld met voorgestelde data.

Deze velden bestaan uit

 • Afzender
 • Geadresseerde
 • Bericht inhoud
 • Een eventuele bijlage

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Nieuwsbrief intregatie

Tegenwoordig versturen veel bedrijven online nieuwsbrieven naar hun klanten en werknemers. Deze nieuwsbrieven informeren lezers over updates binnen het bedrijf en leveren informatie die eraan verbonden is. Bovendien spelen nieuwsbrieven een rol in het opbouwen en in stand houden van de relaties met klanten

In het Torza systeem is het mogelijk om elke aangemaakte contactpersoon direct toe te voegen aan een externe nieuwsbriefservice, zoals Mailchimp.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

SMS

Short Message Service of sms is een dienst om korte berichten naar een mobiele telefoon te versturen. Vroeger was SMS populair echter door de komst van bijvoorbeeld WhatsApp neemt het gebruik van SMS af. Voor zakelijke doeleinden is het nog steeds een prima aanvulling. Denk aan de mogelijkheid om een klant te informeren wanneer u per e-mail naar hem een offerte heeft gestuurd en bij een webshop is het een zeer klantvriendelijke oplossing om de klant op de hoogte te stellen van de orderstatus van zijn of haar bestelling.

In het Torza systeem kan de mogelijkheid tot de versturen van een SMS direct aan een actie worden gekoppeld. Hierdoor kunt u zonder extra handelingen bepaalde informatie op een zeer directe manier naar uw klanten of leveranciers sturen.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Terugbelverzoeken

In het Torza ERP systeem is het mogelijk om terugbelverzoeken aan te maken en op te volgen. Dit kan voor iedere collega gedaan worden. Aan ieder verzoek kan een prioriteit gekoppeld worden: laag, normaal of hoog. Nadat de betreffende collega is geselecteerd kiest u de relatie en de contactpersoon. Daarna vult u de notitie in. Dit alles verschijnt in een overzichtelijk scherm. De betreffende collega krijgt een melding Nieuw en ziet daarmee dat er een terugbelnotitie is aangemaakt. Wanneer deze notitie de prioriteit hoog heeft, is dit goed zichtbaar.

Melding per e-mail

Het is ook mogelijk om deze melding per e-mail naar een collega te sturen. Daarnaast kan er een kopie van de melding naar de betreffende beller gestuurd worden. Zo ziet deze dat er daadwerkelijk een notitie is achtergelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Taken

Om het bijhouden van taken makkelijk te maken, hebben wij een module ontwikkeld waarin taken voor uzelf of een collega kunnen worden genoteerd. Het aantal openstaande taken zijn voor de ingelogde gebruiker zichtbaar in het menu. Een nieuwe taak is te zien aan de melding Nieuw

Verdeling per gebruiker

In het takenoverzicht heeft elke gebruiker zijn of haar eigen tabblad. Een gebruiker kan hiermee zijn of haar eigen taken inzien, maar ook de taken van andere gebruikers bekijken. (indien zijn gebruikersrechten dit toelaten)

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Relatiebeheer

In de praktijk blijkt dat dit onderdeel zeer klantspecifiek wordt ingericht. Het is lastig om een eenduidig voorbeeld te geven dat in elk bedrijf toepasbaar is. Het voorbeeld dat hier wordt omschreven is daarmee maar één van de mogelijkheden.

Invoeren d.m.v. BTW nummer

In Torza bestaat nu de mogelijkheid om zonder extra kosten gebruik te maken van de EU-zoekmachine VIES om te controleren of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen.

Alle NAW gegevens kunnen dan direct worden overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe relaties. Scheelt tijd en we willen natuurlijk geen van allen later een probleem krijgen met het innen van onze facturen, of een discussie met de belastingdienst moeten voeren.

Contactpersonen en afleveradressen

Per relatie kunnen oneindig veel contactpersonen en afleveradressen worden aangemaakt en bijgehouden.

Simpel aanpassen

De gegevens van een bestaande relatie zijn simpel in te vullen en aan te passen.

Torza

Logo's

Het is mogelijk om het bedrijfslogo van een relatie toe te voegen in het systeem. Dit logo wordt zichtbaar in het magazijn, in het projectoverzicht of kan worden toegevoegd op documentatie.

Torza
 
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Projecten

De module ‘projecten’ vormt de leidraad voor de hele productie. Dit is dan ook één van de modules waar wij de meeste klantwensen in verwerken. In de module projecten wordt per binnenkomende aanvraag of opdracht een nieuw dossier aangemaakt met alle klantinformatie en orderspecifieke gegevens. Hier worden calculaties gemaakt, al dan niet op basis van een koppeling met een ander (teken)pakket. Daarnaast worden hier offertes, orderbevestigingen, vrachtbrieven en facturen vormgegeven. Ook bestaat de mogelijkheid om gebruikte materialen te registreren en direct te toetsen aan de klanteisen. De hiervoor benodigde rapporten, zoals certificaatlijsten en overstempelverklaringen, kunnen in de module gemaakt en verstuurd worden.

Algemene informatie

Alle klant- en projectinformatie is zichtbaar aan de bovenzijde van iedere pagina.

Torza

Overzichtelijke indeling

Alle delen van een project zijn makkelijk bereikbaar door te klikken op één van de tabbladen. Op deze tabbladen is direct te zien:

 • Welke informatie correct is
 • Waar (nog) geen informatie beschikbaar is
 • In welke module informatie staat die niet overeenkomt met de klant of projectspecificatie

Torza

Documenten

Op deze pagina worden alle documenten gemaakt, beheerd en verstuurd. Alle informatie met betrekking tot deze documenten is opgeslagen in de database. Bij het opvragen van een document wordt deze met relevante informatie als PDF, Word, Excel etc. gegeneerd.

 • Offertes
 • Opdrachtbevestigingen
 • Vrachtbrieven
 • Checklisten
 • Facturen

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van documenten die via het Torza ERP systeem zijn gegenereerd:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten. Torza

Calculaties

Op deze pagina worden calculaties beheerd, gemaakt en bewerkt, al dan niet op basis van een koppeling met een ander (teken)pakket. De calculatiemodule wordt klantspecifiek samengesteld.

Torza

Gebruikte materialen

Houdt u per project alle materialen bij? Dan zijn in één oogopslag de materiaalspecificaties en bijbehorende certificaten zichtbaar in het Torza ERP systeem. Ook ziet u wanneer een materiaal niet voldoet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden.
Via deze module kunt u de klant een e-mail sturen met de certificaten van de gebruikte materialen. Daarnaast genereert het Torza systeem zowel een PDF als een CSV file met alle plaatinformatie. Deze bestanden worden meegestuurd, zodat de klant alles overzichtelijk heeft.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerd certificaatoverzicht:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza

Overstempverklaring

Zodra de gegevens van producten en gebruikte materialen in het Torza systeem aanwezig zijn, kunnen eenvoudig overstempelverklaringen worden gemaakt. Via deze module is het mogelijk om de klant direct een e-mail te sturen met de overstempelverklaring van de gebruikte materialen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde overstempelverklaring:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza

Bestandsbeheer

Om alle informatie zoveel mogelijk te centraliseren biedt het Torza ERP systeem de mogelijkheid om gebruik te maken van een modulair bestandssysteem. Dit systeem wordt op diverse vlakken geïntegreerd. Hier kunnen files snel worden geplaatst en verder verwerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Aanvragen

Het Torza systeem heeft een aparte module voor het beheren en versturen van offerteaanvragen. Hierin zijn de aanvragen voor een specifiek project terug te vinden en kunnen direct aanvragen worden aangemaakt. Het duidelijk vastleggen van offerteaanvragen in deze module zorgt voor meer overzicht en flexibiliteit.

Torza

Status

In het systeem is de status van iedere offerteaanvraag zichtbaar. Via de aanwezige knoppen kunnen er direct acties worden uitgevoerd, zoals het bewerken, kopiëren, versturen en verwerken van verstuurde aanvragen.

Invoerscherm

Het invoerscherm is gebruiksvriendelijk vormgegeven. Naast het invullen van informatie is het ook mogelijk om bestanden aan een aanvraag toe te voegen.

Torza

Voorbeelden

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde aanvraag:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Bestellingen

Het Torza systeem heeft een aparte module voor het beheren en versturen van bestellingen. Hierin zijn de bestellingen voor een specifiek project terug te vinden en kunnen direct bestellingen worden gemaakt. Het duidelijk vastleggen van bestellingen in deze module zorgt voor meer overzicht en flexibiliteit.

Status

In het systeem is de status van iedere bestelling zichtbaar. Via de aanwezige knoppen kunnen er direct acties worden uitgevoerd, zoals het bewerken, kopiëren, versturen en verwerken van verstuurde bestellingen.

Input mogelijkheden

Een bestelling heeft de volgende startpunten:

 • Handmatig invullen
 • Kopiëren van een eerdere bestelling
 • Alle informatie uit 1 of meerdere calculaties
 • Direct vanuit de Torza magazijnmodule

Torza

Invoerscherm

Het invoerscherm is gebruiksvriendelijk vormgegeven. Naast het invullen van informatie is het ook mogelijk om bestanden aan een bestelling toe te voegen.

Torza

Voorbeelden

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde bestellingen:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Calculaties

Een ERP systeem zonder calculatiemodule is natuurlijk niet compleet. Daarom komt het Torza systeem met diverse uitgewerkte calculatiemodules. We gebruiken deze als template en werken het uit naar uw behoefte.

Soorten calculaties

Dit zijn enkele voorbeelden van calculatiemodules die we hebben ontwikkeld:

 • Handmatig invullen
 • Calculeren op basis van gewichten aan de hand van ingevoerde afmetingen van snijwerk
 • Invullen van profielen, interne en externe bewerkingenn
 • Importeren van gegevens van producten en/of snijplannen uit diverse tekenpakketten zoals ProFirst en Lantek

Stamgegevens

Het Torza systeem kan, naast handmatig ingevulde gegevens, gebruik maken van aanwezige gegevens zoals:

 • Standaard ingevoerde producten en prijzen
 • Lijsten met profielen, balken etc. en bijbehorende inkoopprijzen
 • Gewichten van diverse materialen
 • Vastgelegde uurtarieven voor verschillende bewerkingen zoals snijden, lassen, transport etc.
 • Prijzen voor externe bewerkingen zoals conserveren berekend per stuk, oppervlakte of gewicht

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Revisiebeheer tekeningen

Via het Torza pakket kunt u ook snel controleren of de gebruikte tekening en andere documenten in de werkplaats van de laatste versie zijn.

Deze module kan als stand-alone zonder het Torza ERP pakket worden gebruikt.
De genereerde QR code kan direct op een bestaande tekening of document worden geplaats, ook afdrukken op aan label en op een bestaand document aanbrengen is mogelijk.
Door de code met een smartphone te scannen wordt live de database gecheckt en ziet u gelijk of de tekening nog actueel is.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Importeren DXF / DSTV

Via deze module kunnen DXF en DSTV (NC) bestanden direct Torza worden ingelezen. Deze kunnen dan direct in een calculatie worden verwerkt of worden opgenomen in de productieplanning.

Werkwijze

Door de generieke opbouw van de DSTV (NC) bestanden zijn hier alle benodigde gegevens bekend. Een DXF file bevat in principe enkel informatie voor de buiten- en binnencontouren. Echter wanneer er teksten in de DXF file staan verwijzend naar aantallen, dikte en materiaalkwaliteit kunnen deze ook direct worden opgenomen.

In onderdstaande video is onze zeer gebruikersvriendelijke werkwijze goed in beeld gebracht. Als u vragen heeft over deze module of onze andere mogelijkheden twijfel vooral niet om met ons contact op te nemen voor meer informatie en een demonstratie.

Gegevens

Door deze werkwijze zijn de volgende gegevens van de DXF en DSTV (NC) bestanden direct na het inlezen beschikbaar. Hierdoor kan deze direct in een calculatie worden gebruikt en komt terug op alle offertes etc. Ook kan hiermee een productieplanning worden aangestuurd.

 • Plaatje van het product
 • Aantal
 • Tekeningnaam
 • Lengte
 • Breedte
 • Dikte
 • Materiaalkwaliteit
 • Gewicht vierkant product
 • Gewicht omtrek product
 • Werkelijk gewogen gewicht
 • Aantal interne contouren
 • Lengte van buiten- en binnencontouren voor berekenen snijtijd
 • Aantal en diameter van eventueel te boren gaten

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Offertes

Een offerte is het visitekaartje van uw bedrijf. Op basis van de templates ontwikkeld door Torza maakt u snel en gemakkelijk een representatieve offerte. U kunt ervoor kiezen om offertes te koppelen aan projecten. Wanneer u niet op basis van projecten werkt, kunnen de offertes overzichtelijk worden samengevoegd. Door alles op deze manier inzichtelijk te maken, kunnen offertes tijdig worden opgevolgd.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde offertes:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Opdrachtbevestigingen

Een opdrachtbevestiging is het visitekaartje van uw bedrijf. Op basis van de templates ontwikkeld door Torza maakt u snel en gemakkelijk een representatieve opdrachtbevestiging. U kunt ervoor kiezen om opdrachtbevestigingen te koppelen aan projecten. Wanneer u niet op basis van projecten werkt, kunnen de opdrachtbevestigingen overzichtelijk worden samengevoegd.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde opdrachtbevestigingen:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Checklisten

Een checklist helpt de productie aan alle relevante informatie. U kunt ervoor kiezen om checklists te koppelen aan projecten. Wanneer u niet op basis van projecten werkt, kunnen de checklists overzichtelijk worden samengevoegd. Door alles op deze manier inzichtelijk te maken, kunnen checklists tijdig worden opgevolgd.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde checklists:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Vrachtbrieven

Bij iedere aflevering horen natuurlijk één of meerdere vrachtbrieven. Het is mogelijk om deze binnen Torza snel en makkelijk te maken op basis van eerder gestuurde orderbevestigingen.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde vrachtbrieven:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Facturen

Een factuur is het visitekaartje van uw bedrijf. Op basis van de templates ontwikkeld door Torza maakt u snel en gemakkelijk een representatieve factuur. U kunt ervoor kiezen om facturen te koppelen aan projecten. Wanneer u niet op basis van projecten werkt, kunnen de facturen overzichtelijk worden samengevoegd. Door alles op deze manier inzichtelijk te maken, kunnen offertes tijdig worden opgevolgd.

Wij creëren voor u een opmaak die past bij de huisstijl van uw bedrijf.

Voorbeelden

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van door Torza gegeneerde facturen:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza

Koppeling boekhouding

Het is mogelijk om verstuurde facturen gelijk op te nemen in een boekhoudpakket. Wij hebben hiervoor diverse API koppelingen ontwikkeld.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Projectcertificering

Maakt u gebruik van deze Torzamodule en houdt u per project alle materialen bij? Dan is in het systeem in één oogopslag zichtbaar wanneer een materiaal niet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden voldoet. Daarnaast ziet u welke documenten nog aan de klant verstuurd moeten worden.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Plaatregistratie

Het bijhouden van de plaatvoorraad inclusief certificaten is een complexe zaak. Het Torza ERP systeem bevat hiervoor een overzichtelijke en uitgebreide module.

Zoals u wellicht weet ligt de basis van Torza bij een modern snijbedrijf. Naast modules voor relatiebeheer en uitgebreide calculatie zijn daar ook de eerste versies van de plaatregistratie ontwikkeld.
Inmiddels is de Torza plaatregistratie (ook te gebruiken voor profielen) uitgegroeid tot één van de meest uitgebreide modules binnen ons systeem.

Een plaatregistratie is een vrij specifieke branchegerichte module, vooral geënt op snijbedrijven. Via deze module zijn alle bestaande maar ook in het verleden gebruikte platen snel en overzichtelijk terug te vinden. Nieuwe platen kunnen snel worden ingeboekt, al dan niet automatisch via een gedane bestelling.

Wanneer de plaat is gebruikt kunnen direct de afmetingen worden aangepast en eventuele reststukken worden opgeslagen. Deze restplaten blijven gekoppeld aan de moederplaat waardoor de bijbehorende kenmerken altijd behouden blijven.

Torza

De kenmerken welke aan de plaat kunnen worden gekoppeld zijn oneindig, denk aan bijvoorbeeld aan de logische kenmerken zoals het soort attest (2.2 / 3.1 / 3.2) of registratie van het heat en charge nummer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan te geven of de bijbehorende attest volgens CE is, welke instantie op het certificaat is vermeld zoals Lloyds, DNV etc. Ook kan er worden gekozen om het koolstofequivalent op te slaan in de database. Wanneer de hardheid wordt gemeten per plaat kan ook dit worden gekoppeld. Uiteraard wordt het certificaat aan de plaat gekoppeld en in deze module geüpload waardoor deze direct beschikbaar is.

Torza

Door te werken met bovenstaande structuur zijn alle parameters en documenten van de plaat, maar ook de gemaakte restplaten direct beschikbaar. Niet alleen voor uw eigen administratie maar ook voor uw klant. Wanneer er gekozen wordt om (deels) de projecten binnen Torza te beheren kan elke plaat direct of tijdens het overboeken simultaan aan een project worden gekoppeld. Hierdoor kan snel een digitale check plaatsvinden of de gebruikte platen wel of niet aan de projecteisen voldoen. Er kunnen ook direct hermerkverklaringen worden gegenereerd. Alle informatie kan gebundeld (attesten, platenlijst, hermerkverklaring) worden gedownload of direct via het systeem aan de klant per e-mail worden verzonden.

Materiaalkwaliteiten

Via een aparte module worden alle materiaalkwaliteiten gedefinieerd. Hier wordt de juiste benaming vastgelegd wat fouten tijdens het invoeren van de platen in de registratie voorkomt. Deze ingevoerde materialen kunnen ook terugkeren in de calculatiemodule, zodat alles netjes op elkaar aansluit. Eventueel kunnen standaard materiaalkosten er ook gelijk aan gekoppeld worden.

Torza

Materiaalgroepen

Na het koppelen van de gebruikte materiaalkwaliteiten aan een materiaalgroep, verschijnen er tabbladen in de plaatregistratie. De tabbladen Beschikbaar, CE Aanwezig, en Totaal zijn altijd beschikbaar. De zichtbaarheid van de overige tabbladen is te zien aan het icoon ingeschakeld en uitgeschakeld Dit is te reguleren in het overzicht met materiaalgroepen.

Torza

Plaat toevoegen

Een nieuwe plaat is snel aangemaakt met behulp van de dropdownmenu’s en de manier van vormgeven. Eventueel kan ook het attest worden gekoppeld.

Plaat bewerken en certificaten

Wanneer niet alle gegevens van een plaat beschikbaar zijn, kunnen deze later worden toegevoegd. De basisgegevens van een plaat zijn bewerkbaar. Ook het koppelen van een certificaat is mogelijk.

Torza

Plaat overboeken

Het Torza systeem bevat een extra optie voor het overboeken van platen. Dit kunt u gebruiken wanneer er meerdere, nieuwe stukken van een plaat overblijven. Deze worden in het systeem geregistreerd op een manier waarbij alle plaatgegevens en het bijbehorende certificaat gekoppeld blijven.

Torza

Foto's

Het kan wenselijk zijn om visuele informatie van een plaat te bewaren. Denk aan de oppervlaktegesteldheid, vorm of het originele stempel. Een foto slaat u in het systeem op door de foto in het veld te slepen of een QR code te scannen om vervolgens de foto te maken of via uw smartphone te uploaden.

Torza

Hardheidsmeting

Het Torza systeem biedt de mogelijkheid om ook de hardheid van een plaat te registeren in de database. Dit doet u door het txt file, gegenereerd door de hardheidsmeter, te uploaden in het systeem.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Profielregistratie

Het bijhouden van de profielenvoorraad inclusief certificaten is een complexe zaak. Het Torza ERP systeem bevat hiervoor een overzichtelijke en uitgebreide module.

Materiaalkwaliteiten

Via een aparte module worden alle materiaalkwaliteiten gedefinieerd. Hier wordt de juiste benaming vastgelegd wat fouten tijdens het invoeren van de profielen in de registratie voorkomt. Deze ingevoerde materialen kunnen ook terugkeren in de calculatiemodule, zodat alles netjes op elkaar aansluit. Eventueel kunnen standaard materiaalkosten er ook gelijk aan gekoppeld worden.

Torza

Profiel toevoegen

Een nieuw profiel is snel aangemaakt met behulp van de dropdownmenu’s en de manier van vormgeven. Eventueel kan ook het attest worden gekoppeld.

Profiel bewerken en certificaten

Wanneer niet alle gegevens van een profiel beschikbaar zijn, kunnen deze later worden toegevoegd. De basisgegevens van een profiel zijn bewerkbaar. Ook het koppelen van een certificaat is mogelijk.

Torza

Profiel overboeken

Het Torza systeem bevat een extra optie voor het overboeken van profielen. Dit kunt u gebruiken wanneer er meerdere, nieuwe stukken van een profiel overblijven. Deze worden in het systeem geregistreerd op een manier waarbij alle profielgegevens en het bijbehorende certificaat gekoppeld blijven.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Certificatenbeheer

Houdt u per project alle materialen bij? Dan zijn in één oogopslag de materiaalspecificaties en bijbehorende certificaten zichtbaar in het Torza ERP systeem. Ook ziet u wanneer een materiaal niet voldoet aan de gestelde klant- of projectvoorwaarden.
Via deze module kunt u de klant een e-mail sturen met de certificaten van de gebruikte materialen. Daarnaast genereert het Torza systeem zowel een PDF als een CSV file met alle plaatinformatie. Deze bestanden worden meegestuurd, zodat de klant alles overzichtelijk heeft.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerd certificaatoverzicht:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Overstempelverklaringen

Zodra de gegevens van producten en gebruikte materialen in het Torza systeem aanwezig zijn, kunnen eenvoudig overstempelverklaringen worden gemaakt. Via deze module is het mogelijk om de klant direct een e-mail te sturen met de overstempelverklaring van de gebruikte materialen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde overstempelverklaring:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Bewerkingen

Via deze module beheert u bewerkingen die gebruikt kunnen worden in het hele systeem. Dit gaat bijvoorbeeld om calculaties, planning etc. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast. Er is een onderscheid tussen uren, kosten per m2/kg en eenmalige instelkosten.

 • bedrag per uur zoals bij werkvoorbereiding, lassen etc.
 • prijs per stuk bij een product of bewerking
 • bedrag per kg zoals verzinken
 • bedrag per m2 zoals poedercoaten
 • prijs per stuk zoals instelkosten
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Verpakkingen

Om het vormgeven van verpakkingsinstructies makkelijker te maken is het mogelijk om bepaalde verpakkingen vooraf vast te leggen. Per klant en per project kunnen deze worden toegewezen. Hierdoor in binnen heel uw organisatie deze informatie direct zichtbaar.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) is een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). "Incoterms" is een geregistreerd handelsmerk.

In de Incoterms 2020 zijn er elf Incotermsregels of leveringsvoorwaarden. Van de elf zijn er vier gericht op de zeevaart, terwijl de overige zeven voor alle soorten transport gelden.
Per klant en per project kunnen deze worden toegewezen. Hierdoor in binnen heel uw organisatie deze informatie direct zichtbaar.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Artikelen

Binnen het Torza ERP systeem is een overzicht aanwezig van de standaard artikelen die door het hele systeem kunnen worden gebruikt. Wanneer u aan deze items parameters koppelt, ontstaat een waardevolle tabel waarmee calculaties snel worden gemaakt.

Producten

Het is mogelijk om vaste producten op te slaan in één van de tabellen. Eventueel met toevoeging van onderliggende documenten zoals werktekeningen. Deze opgeslagen producten worden gebruikt in het hele systeem. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast.

Torza

Artikelgroepen

In dit tabblad worden de artikelgroepen beheerd. Deze worden gebruikt om artikelen makkelijk te ordenen en te prijzen. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast. Wanneer er bij het artikel zelf een tarief staat, wordt deze voorgesteld.

Torza

Artikelen

In dit tabblad worden de artikelen beheerd die in het hele systeem worden gebruikt. Het opgegeven tarief wordt in de calculaties als standaard tarief voorgesteld, maar kan daar ook worden aangepast. Wanneer er bij het artikel geen tarief staat, wordt het tarief uit de artikelgroep voorgesteld.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Gereedschapsbeheer

Om het beheer van interne gereedschappen, van slijptollen tot aggregaten overzichtelijk te houden hebben wij een speciale module ontwikkeld om dit alles in goede banen te kunnen leiden.

Deze module wordt ook geheel naar uw wensen uitgevoerd en bestaat standaard uit een overzicht van de beschikbare (intern te verhuren) gereedschappen. Ook is het mogelijk om te zien op welke project deze staan geboekt en kan er een (periodieke) doorbelasting plaats vinden. Daarnaast is direct zichtbaar wat de status is van de keuringen van alle items.

Optioneel bestaat de mogelijkheid om bepaalde verkoopdelen vanuit een algemeen magazijn intern door te verkopen. Ook kunnen hier spareparts in worden opgenomen om hier een actuele voorraadstand van te hebben en direct vanuit te kunnen bestellen.

Torza

Verhuur

De verhuurmodule kan geheel naar eigen wens worden ingericht, er zijn 3 niveaus. Deze bestaat uit 1 hoofgroep, een sub-groep en een sub-sub-groep. De gebruiker met de juiste rechten kan onbeperkt het aantal groepen aanmaken en bewerken. Hieronder vind u een voorbeeld van het verdelen van hijsmiddelen over verschillende groepen.


Torza

Torza

Torza

In elke hoofgroep, een sub-groep of sub-sub-groep kunnen artikelen worden aangemaakt. Naast algemene informatie kunnen hier documenten zoals manuals of exploded views worden toegevoegd. Onder dit artikel komen dan de daadwerkelijke producten met alle specifieke kenmerken en eventueel keuringen.

In dit overzicht kan snel worden gefilterd op wat er beschikbaar is, welke regels op een project staan. Maar ook welke zaken niet meer beschikbaar zijn. Naast de historie zijn ook alle keuringsdata direct zichtbaar.

Torza

Op project

In het overzicht projecten kan bijvoorbeeld projectleiders direct zien welke kosten men kan verwachten aan interne doorberekening. Ook zijn hier de keuring en historie er van zichtbaar, Makkelijk wanneer er bijvoorbeeld inspectie of audit op de projectlocatie plaats vindt.


Torza

Te keuren

Om het u en de keuringsmeester makkelijker te maken is er 1 overzicht waarin alle items staan waarvan de keuring (bijna) is verlopen. Zo kan er sneller worden geschakeld en worden voorkomen dat er artikelen worden gebruikt waarvan de keuringstermijn os overschreden.


Torza

Verkoop

Deze module is gelijk aan onze algemene magazijn module en wordt gebruikt om artikelen intern door te verkopen. Ook kunnen hier spareparts in worden opgenomen om hier een actuele voorraadstand van te hebben en direct vanuit te kunnen bestellen.

Wanneer een artikel het minimale bestelniveau bereikt, staat het icoon in het menu en de omschrijving van het artikel. Wanneer het tweede bestelniveau is bereikt, verschijnt dit icoon Voor beide iconen geldt dat het artikel nog niet in bestelling is. Er kan dan een automatische bestelling geplaatst worden door te klikken op . Deze bestelling bevat alle te bestellen artikelen bij deze leverancier.


Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Magazijn

In het digitale magazijn van het Torza ERP systeem worden alle gereedschappen en materialen bijgehouden. Er zijn twee bestelniveaus. Bij het eerste bestelniveau vult u een minimaal aantal in. Wanneer dit aantal bereikt wordt, verstuurt het systeem een signaal om het artikel te bestellen. Er wordt geen signaal gestuurd wanneer dit artikel al besteld is. Voor het tweede bestelniveau geeft vult u een tweede (hoger) aantal in. Wanneer er een bestelling bij een leverancier geplaatst wordt, checkt het systeem welke artikelen van dezelfde leverancier het tweede bestelniveau hebben bereikt. Deze artikelen worden dan mee besteld.

Waarschuwing

Wanneer een artikel het minimale bestelniveau bereikt, staat het icoon in het menu en de omschrijving van het artikel. Wanneer het tweede bestelniveau is bereikt, verschijnt dit icoon Voor beide iconen geldt dat het artikel nog niet in bestelling is. Er kan dan een automatische bestelling geplaatst worden door te klikken op . Deze bestelling bevat alle te bestellen artikelen bij deze leverancier.

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Labels

Veel Torzamodules zijn uitgerust met data waar het icoon bij staat. Na klikken, wordt het label afgedrukt. Dit gebeurt met een labelprinter volgens een eerder ingestelde labelafmeting.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele labelvoorbeelden. De labels die u wilt gebruiken worden geheel naar wens uitgevoerd.

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Planning

De planning is een wezenlijk onderdeel van een productieomgeving. Wij hebben verschillende soorten planningen uitgewerkt. Ook deze module kunnen wij geheel naar wens inrichten en ondersteunen. Hieronder vindt u twee voorbeelden, maar uiteraard zijn er vele andere mogelijkheden om de planning in te richten.

Voorbeeld 1: planning productniveau

Deze planning is op productniveau. De producten zijn gegroepeerd op materiaalsoort + dikte en gesorteerd op leverdatum. Wanneer de leverdatum overschreven wordt, verschijnt er dit icoon Dit icoon verschijnt wanneer de leverdatum de volgende werkdag is.

U kunt de planning onder andere op de volgende manier vullen:

 • Via een calculatie in dit systeem
 • Handmatig via een pop-up scherm
 • Door het importeren van een CSV file
 • Koppeling vanuit een ander ERP pakket
 • Verwerken DXF files met daarin informatie zoals materiaalsoort en dikte

Torza

Voorbeeld 2: planning snijplannen

Deze planning is op basis van snijplannen. De snijplannen zijn gegroepeerd op materiaalsoort + dikte en gesorteerd op leverdatum. Wanneer de leverdatum overschreven wordt, verschijnt er dit icoon Dit icoon verschijnt wanneer de leverdatum de volgende werkdag is.

U kunt de planning onder andere op de volgende manier vullen:

 • Via een calculatie in dit systeem
 • Handmatig via een pop-up scherm
 • Koppeling vanuit een ander ERP pakket

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Manuals

Deze Torzamodule maakt het mogelijk om overige documenten, zoals gebruiksaanwijzingen, te beheren. Eventueel kan hier met categorieën worden gewerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Debiteurenbeheer

Een goede administratie is van groot belang voor een bedrijf. Dit voorkomt dat klanten niet of niet op tijd hun facturen betalen. Goed debiteurenbeheer komt dan ook op het volgende neer: ‘Ervoor zorgen dat facturen zo snel mogelijk en volledig betaald worden`
Onder debiteurenbeheer vallen ook de stappen die ondernomen worden om ervoor te zorgen dat een factuur alsnog betaald gaat worden. Het beste kunt u een vaste timing in dit proces aanhouden.

Facturen overzichtelijk

Het Torza ERP systeem ordent alle facturen overzichtelijk. Het is mogelijk om te zoeken op het factuurnummer, klantnaam, vervaldatum etc. Het is zichtbaar welke facturen openstaan en welke vervallen zijn en welke totaalbedragen hierbij horen.

Herinneringen en aanmaningen

Met Torzamodule stuurt u snel en eenvoudig een betalingsherinnering aan een debiteur. Deze herinnering bevat een samenvatting van de openstaande en vervallen facturen. Wanneer een betaling langer op zich laat wachten, kunnen er ook aanmaningen verstuurd worden.
Hieronder vindt u een voorbeeld van een door Torza gegeneerde herinnering:

Vanuit privacyoverwegingen zijn de klantgegevens weggelaten.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Personeelszaken

Deze Torzamodule organiseert en structureert personeelszaken. Hier houdt u NAW-gegevens en ID’s met borging van de verloopdatum bij. Daarnaast worden hier contracten en allerlei documenten zoals functioneringsgesprekken en ondertekende veiligheidsvoorschriften verwerkt.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Urenregistratie

Het belang van een juiste urenregistratie is ongekend. Zonder duidelijke registratie komen arbeidstijden en calculaties in het gedrang. In het Torza systeem zijn er diverse mogelijkheden om te werken met digitale urenbriefjes of een live timingsysteem met een start- en stopfunctie. Alle geboekte tijden worden overzichtelijk weergegeven.

In onze demoversie staat nu ook de module tijdregistratie geïmplementeerd. Hiermee kunnen alle gebruikers (U betaald niet per gebruiker bij Torza!) direct de uren bijhouden op de diverse projecten. Op die manier zijn direct alle kosten inzichtelijk en kunnen deze gegevens worden gebruikt voor de nacalculatie

Torza
Torza

Klantcasus

Voor een firma die voorziet in onderhoud van bakkerijovens hebben wij een geheel nieuwe online omgeving opgezet. Deze firma werk uitsluitend met zzp-ers en doet hier ook nog eens de administratie voor.
In oude situatie werden de werkuren op briefjes geschreven door door-geappt en daarna handmatig in Excel vastgelegd. Daarne werden in Word de facturen naar de klant, maar ook de onderlinge verrekenfacturen gemaakt. Zeer tijdrovend dus.

Vanuit de door ons nieuwe opgezette omgeving kunnen de monteurs nu via de smartphone en webbrowser inloggen om direct alle uren vast te leggen. Deze uren worden door de klant direct met een handtekening geaccodeerd.
Op de administratie zien ze direct welke uren zijn ingegeven en deze worden na een eventuele correctie vrijgegeven voor facturatie.
De volgende stappen zijn daarna volledig geautomatiseerd in hetzelfde systeem:

 1. Factuur opmaken naar eindklant
 2. Factuur maken van de zzp-er naar onderhoudsmaatschappij
 3. Wanneer van toepassing wordt er een (verzamel) commisiefactuur gemaakt vanuit de onderhoudsmaatschappij naar de zzp-er
 4. Alle facturen worden direct als PDF per e-mail verstuurd
 5. Factuurgegevens via koppeling ingelezen in het boekhoudpakket

Torza
Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Douanecode (HS-GS-GN)

Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur. De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Het kan ook zijn dat u de code nodig heeft voor de statistiek aangifte, of dat uw klant dit van u vraagt, omdat zij uw product exporteren buiten de EU.

Torza

Uitleg gebruik douane goederencodes
De termen GS, HS, GN en Taric code worden veel door elkaar gebruikt, maar wat is het verschil en wanneer gebruikt u deze codes? Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is de basis van alle douanecodes. Het GS is een nomenclatuur die wereldwijd wordt gebruikt, internationaal ook bekend als Harmonized System, ofwel HS code. Een vaste goederencode is bij het overschrijden van grenzen en bij het afhandelen van douaneformaliteiten belangrijk voor allerlei doeleinden (douane, statistiek, handel, etcetera) en zorgt ervoor dat belanghebbenden over de hele wereld weten welke goederen er met een bepaalde code bedoeld worden. Op de website van de douane /belastingdienst vindt u hier een heldere uitleg over. De eerste 6 cijfers zijn internationaal dus gelijk, daarna kan het (nationaal) anders zijn. Houd dit in gedachten wanneer u een code ontvangt van een buitenlandse klant.

Codes definiëren

In Torza kunnen makkelijk codes vooraf worden vastgelegd in een tabel. Hierdoor worden deze automatisch aan regels op documenten zoals facturen bijgevoegd. Ook kunnen er per code en per termijn overzichten worden gemaakt om de aangifte bij bijvoorbeeld de belastingdienst te vergemakkelijken.

Torza
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

Intregaties

Wij koppelen niet alleen de data vanuit Torza aan diverse softwarepakketten maar koppelen ook data aan softwarepakketten onderling. Dit kan een eenmalige migratie, een tijdelijke of een geïmplementeerde oplossing voor de lange termijn zijn.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een tekenpakket zoals Lantek, ProFirst etc. met Torza te koppelen. Ook een boekhoudpakket, denk aan Exact, Twinfield en vele andere kunnen naadloos worden geïntegreerd. Maar ook aan andere software welke u reeds heeft draaien. Wij maken voor elke situatie een koppeling geheel naar wens.

Torza maakt daarnaast o.a. gebruik van de diensten van Zapier om ons systeem samen te laten werken met ruim 2.000 andere apps. Met deze tool kunnen workflows van het ene naar het andere systeem worden gevoerd.
Als er een item in de planning van Torza wordt gezet zou dit naar Slack kunnen worden doorgestuurd zodat iedereen direct op de hoogte is. Een aangemaakte actiepunt in Outlook kan direct binnen Torza in de module taken worden vermeld. Zo zijn er enorm veel mogelijkheden.

Recent hebben wij bijvoorbeeld een koppeling tussen Torza en Memento opgeleverd. Deze klant werkt al jaren met een zelf geschreven app via Memento. Op zijn verzoek kunnen alle werknemers die app blijven gebruiken, maar worden de acties in de app met de database van Torza gesynchroniseerd, en vice versa natuurlijk.
Kijkt u zelf eens op de website van Zapier welke apps er op dit moment worden ondersteund.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

NEN-EN 1090

De EN 1090 is de geharmoniseerde, Europese norm die van toepassing is op dragende staal- en aluminiumconstructiewerken. Vanaf juli 2014 moeten constructies als gebouwen, bruggen en ondersteuningen voor bijvoorbeeld silo’s volgens deze norm gemaakt worden. Deze bouwproducten moeten CE gemarkeerd worden, daarnaast moet er een conformiteitsverklaring worden afgegeven.

De EN 1090 norm heeft consequenties voor fabrikanten van stalen- en aluminiumconstructiedelen voor de bouw. Deze norm maakt een eind aan per land geregelde wetgeving voor het vervaardigen en verhandelen van staal- en aluminiumconstructies.
De uitvoeringsklassen – en dus ook de constructiedelen – zijn ingedeeld van klasse EXC 1 t/m EXC 4. Deze klassen geven de mate van controle en beheersing aan. De uitvoeringsklasse EXC 1 is van toepassing op laagbelaste constructies en loopt op naar uitvoeringsklasse EXC 4 voor zwaarbelaste constructies met verhoogde risico’s.

Implementatie in Torza

Op bepaalde processen zoals snijden, boren, lassen en conserveren zijn controles nodig. Dit om de kwaliteit van het product te waarborgen. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste normen zijn productgericht, maar enkele slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, deze slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

De ISO 9001-norm is één van de documenten van de ISO 9000-familie. Deze norm is niet bedoeld om uniforme kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van een klant. De uitwerking wordt vaak geassocieerd met onnodige bureaucratie, dit is de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt onnodige bureaucratie veroorzaakt door organisaties zelf. Deze zijn vaak in de veronderstelling dat het opstellen van procedures en voorschriften leidt tot meer kwaliteit. Daarnaast is er de mogelijkheid om normeisen uit te sluiten, voor zover deze geen invloed hebben op het voldoen aan de klanteisen en zich beperken tot eisen uit hoofdstuk zeven.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

 • Zeg wat je doet
 • Doe wat je zegt
 • Bewijs

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het is ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te waarborgen.

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeentes die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

OHSAS 18001

‘Occupational Health and Safety Assessment Series’, officieel BS OHSAS 18001, is een internationaal toegepaste Britse standaard voor arbomanagementsystemen. Het arbomanagementsysteem toont aan alle stakeholders aan dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed geregeld zijn, arborisico’s geïnventariseerd en geëvalueerd zijn en dat de medewerkers aangezet zijn te leren van hun ervaringen. Het is een algemeen erkend en populair arbomanagementsysteem.

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid. Met een arbomanagementsysteem worden gevaren en risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd om deze vervolgens te verminderen.

De basis voor het arbomanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). OHSAS 18001 stelt, naast deze uitvoeringscyclus, ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • De continue verbetering van de arbeidsomstandigheden
 • De beheersing van de arborisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie
 • Het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

VCA

VCA staat voor ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers’. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers worden zich bewust van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificaat een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet en dat een werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

Je bewust zijn van de veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Hiermee worden veel bedrijfsongevallen voorkomen. Een bedrijfsongeval kost veel en brengt mogelijk ernstig lichamelijk letsel met zich mee. Een medewerker of leidinggevende met een VCA diploma is op de hoogte van relevante regelgeving op veiligheidsgebied. Het zorgt voor een groot veiligheidsbewustzijn en een kleinere kans op betrokkenheid bij een ongeval door onwetendheid.

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.

ISO 3834-2

Het is gebruikelijk dat organisaties die (onderdelen van) producten vervaardigen ISO 9001 gecertificeerd zijn. De ISO 9001 certificering geeft echter geen duidelijke informatie over het lassen, behalve dat dit een ‘bijzonder proces’ is. Om tot een kwaliteitsborgingssysteem voor het lassen te komen is in samenwerking tussen International Standarization Organisation (ISO) en Commission European de Normalisation (CEN) is een gespecialiseerde norm ontwikkeld. De ISO 3834 is de norm die laskwaliteit waarborgt. Deze norm wordt door afnemers van lasconstructies en lastechnische producten voorgeschreven om de kwaliteit van het laswerk te waarborgen en toetsbaar te maken op vooraf bekende punten.

De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingssysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele organisatie ten aanzien van lassen. Deze certificering is het bewijs dat op het gebied van lastechnische werkzaamheden alle kwaliteitseisen worden gewaarborgd.

De 3834-2 certificering wordt door opdrachtgevers in de on- en offshore, (rail)infra, defensie en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist. Ook in andere sectoren wordt steeds meer waarde gehecht aan dit internationaal erkende kwaliteitssysteem voor het lassen.

Implementatie in Torza

In het Torza systeem kunnen alle benodigde formulieren worden ingevuld en bijgehouden. De noodzakelijke stappen om deze norm te halen en bij te houden zijn in een logische volgorde terug te vinden in het Torza systeem. De norm is hierdoor voor alle medewerkers toegankelijk. Iedereen zal automatisch via deze procedure werken.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is enkel ter informatie en er kunnen nimmer rechten aan ontleend worden. De inhoud is door Torza met constante zorg en aandacht samengesteld. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Torza behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

De informatie, ideeën, toepassingen etc. zoals vermeld op website zijn ontwkkeld door, en eigendom van Torza. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Torza worden gekopieerd of op een andere manier worden gebruikt, worden toepast door derden, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt.